Disclaimer

UDC besteedt de grootst mogelijke zorg aan deze website en die informatie die daarop wordt genoemd. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s en video’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van UDC worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Terms & Conditions
Share via